Skipp navigasjon

Effektevaluering av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

  • Rapportnr: OE-rapport 2024-27
  • Tittel: Effektevaluering av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: mai 24
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler