Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har vurdert alternativer for utvikling av Kjeller flyplassområde

Forsvaret flytter fra Kjeller flyplass i 2026. Vår analyse viser at det mest lønnsomme i et kommunalt og samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, uten luftfartøyvernsenter.

Kvalitetssikring av AIO-prosjektet Ålesund Sykehus

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF gjennomført kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) av AIO prosjektet (akuttmottak, intensiv og operasjon) ved Ålesund Sykehus.

Samfunnsøkonomisk analyse av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Oslo Economics har vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av EUs tilgjengelighetsdirektiv på vegne av Kulturdepartementet, i samarbeid med Useit Consulting og […]

Digitalt arrangement: Rehabilitering er god samfunnsøkonomi – men må dokumenteres bedre

En ny rapport fra Oslo Economics utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter tyder på at investeringer i rehabilitering er samfunnsøkonomisk […]

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny lufthavn i Mo i Rana, med en rullebane på 2 200 […]

Redusert kjøttkonsum som klimatiltak – ny rapport vurderer virkemidler og kostnader

Oslo Economics har på oppdrag for Matprat og Animalia gått gjennom de samfunnsøkonomiske kostnadene av kostholdstiltaket som er benyttet i […]

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere base for oppskytning av satellitter på Andøya

Oslo Economics har på oppdrag for Norsk Romsenter gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Andøya Spaceport. Andøya Spaceport AS (ASP) ble […]

To nye rapporter fra regjeringens ekspertutvalg om økonomiske tiltak og smittevernstiltak

Regjeringen har offentliggjort to nye rapporter, om virkningene av økonomiske støttetiltak og om fremtidige smitteverntiltak, utarbeidet av ekspertutvalget som Oslo […]

Ekspertgruppens vurderinger av smitteverntiltak offentliggjort

På oppdrag for Helsedirektoratet har en ekspertgruppe med medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og […]

Oslo Economics i ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak

Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe som skal foreta samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene som er innført mot coronaepidemien. Gruppen […]

Analyse av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å sikre like konkurransevilkår for offentlige […]

Samfunnsøkonomisk utredning av digital fagstøtte for foreldreveiledning og andre foreldrestøttende tiltak i kommunene

Det er behov for å styrke kunnskap om foreldreveiledning og andre tiltak som kan støtte foreldre i kommunene. På oppdrag […]