Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?  Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre.

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

For fjerde gang på rad har Oslo Economics sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis blitt tildelt den sentrale rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalgutredninger (KVU) og forprosjekt for store statlige investeringer av stor samfunnsmessig betydning.

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Oslo Economics gratulerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser! Vi takker for muligheten til å sitte i referansegruppen for arbeidet.

Oslo Economics har vurdert alternativer for utvikling av Kjeller flyplassområde

Forsvaret flytter fra Kjeller flyplass i 2026. Vår analyse viser at det mest lønnsomme i et kommunalt og samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, uten luftfartøyvernsenter.

Prisvinnende økonomer i Oslo Economics

Vinnerne av prisen for årets masteroppgave i samfunnsøkonomi ved NHH de to siste årene er i dag ansatt i Oslo […]

Kvalitetssikring av AIO-prosjektet Ålesund Sykehus

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF gjennomført kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) av AIO prosjektet (akuttmottak, intensiv og operasjon) ved Ålesund Sykehus.

Samfunnsøkonomisk analyse av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Oslo Economics har vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av EUs tilgjengelighetsdirektiv på vegne av Kulturdepartementet, i samarbeid med Useit Consulting og […]

Digitalt arrangement: Rehabilitering er god samfunnsøkonomi – men må dokumenteres bedre

En ny rapport fra Oslo Economics utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter tyder på at investeringer i rehabilitering er samfunnsøkonomisk […]

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana

Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny lufthavn i Mo i Rana, med en rullebane på 2 200 […]

Redusert kjøttkonsum som klimatiltak – ny rapport vurderer virkemidler og kostnader

Oslo Economics har på oppdrag for Matprat og Animalia gått gjennom de samfunnsøkonomiske kostnadene av kostholdstiltaket som er benyttet i […]

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere base for oppskytning av satellitter på Andøya

Oslo Economics har på oppdrag for Norsk Romsenter gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Andøya Spaceport. Andøya Spaceport AS (ASP) ble […]

To nye rapporter fra regjeringens ekspertutvalg om økonomiske tiltak og smittevernstiltak

Regjeringen har offentliggjort to nye rapporter, om virkningene av økonomiske støttetiltak og om fremtidige smitteverntiltak, utarbeidet av ekspertutvalget som Oslo […]