Skipp navigasjon

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

13.06.2023 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics gratulerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser! Vi takker for muligheten til å sitte i referansegruppen for arbeidet.

Den nye veilederen finner du her.

Relevante artikler