Skipp navigasjon

Prisvinnende økonomer i Oslo Economics

11.11.2021 - Samfunnsøkonomisk analyse

Vinnerne av prisen for årets masteroppgave i samfunnsøkonomi ved NHH de to siste årene er i dag ansatt i Oslo Economics. Forrige fredag presenterte Jonas og Ingrid oppgavene sine for resten av selskapet, i Oslo Economics-forum, som er en månedlig møteserie hvor foredragsholdere inviteres for å orientere og oppdatere om aktuelle økonomiske problemstillinger.

Jonas Slaathaug Hansen vant prisen i 2018, for sin masteroppgave «Newspapers’ political differentiation: a multi-homing approach», som undersøker dynamikken mellom avisers politiske dreining, avisleseres preferanser og annonsører. I modellen som utvikles i oppgaven viser Jonas og medforfatteren at dersom avisleser kjøper flere aviser endrer avisenes insentiver til å skille seg fra hverandre i politisk profil for å oppnå størst mulig markedsandel, til å isteden finne det politiske midtpunktet og bli mest mulig like. Hele Jonas’ masteroppgave kan leses her.

I høst ble Ingrid Gaarder Harsheim tildelt prisen for 2019, for oppgaven «Agricultural Productivity and the Fight Against Deforestation: An Empirical Analysis of the Effect of Factor-Biased Technical Change on Agricultural Land Use and Forests In Brazil». Oppgaven er en empirisk undersøkelse av effektene av ulike landbruksteknologier på arealbruk og avskoging i Brasil. Hypotesen Ingrid og medforfatteren lanserer er at effekten varierer etter om teknologiene øker produktiviteten til landressurser, for eksempel hurtigvoksende mais som kan sås i to avlinger, som antas å redusere presset på areal og redusere avskoging, eller arbeidskraft, for eksempel genmodifisert soya som krever mindre bearbeiding av jorda ved dyrking, og som øker presset på areal og dermed øker avskoging. Ved bruk av instrumentvariabelanalyse finner oppgaven delvis støtte for hypotesen, og dessuten belegg for en mer kompleks sammenheng ved at økt produktivitet av landressursene gjør at jordbrukere i større grad driver flerbruk på jorda og dyrker avlinger av både soya og mais innenfor en sesong. Hele Ingdrids masteroppgave kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler