Skipp navigasjon

To nye rapporter fra regjeringens ekspertutvalg om økonomiske tiltak og smittevernstiltak

27.05.2020 - Helse og life science

Regjeringen har offentliggjort to nye rapporter, om virkningene av økonomiske støttetiltak og om fremtidige smitteverntiltak, utarbeidet av ekspertutvalget som Oslo Economics er en del av.

For Finansdepartementet har ekspertgruppens oppdrag vært å gjennomgå de økonomiske støttetiltakene som er iverksatt og å vurdere insentiver for vekst og omstilling. Oppdraget for Helsedirektoratet har vært relatert til utfasing og eventuell gjeninnføring av smitteverntiltak, samt strategi for smitteverntiltak over noe lengre tid.

Ekspertgruppen har vært ledet av Steinar Holden, mens Erik Magnus Sæther har deltatt fra Oslo Economics.

Rapporten levert til Finansdepartementet kan leses her. 

Rapporten levert til Helsedirektoratet kan leses her.

Relevante artikler