Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Vurdering av prissikringsmuligheter i kraftmarkedet

Oslo Economics skal bistå Energi Norge med å vurdere ulike tiltak for å bedre aktørenes prissikringsmuligheter, noe som kan gi et mer velfungerende kraftmarked.

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.

Behandling av personvernopplysninger i registerdatastudie om komorbiditeter blant brystkreftpasienter i Norge

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av komorbiditeter blant brystkreftpasienter i Norge med spesielt fokus på kardiovaskulære sykdommer. Brystkreft er […]

Behandling av personvernopplysninger i registerdatastudie om helsetjenestebruk og samfunnskostnader forbundet med myasthenia gravis i Norge

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av helsetjenestebruk og samfunnskostnader forbundet med myasthenia gravis i Norge. Myasthenia gravis er en […]

Behandling av personvernopplysninger i registerdatastudie om bruk av migreneforebyggende medisiner

Oslo Economics gjennomfører en registerdatastudie med data om bruk av migreneforebyggende medisiner fra Reseptregisteret på oppdrag for Novartis Norge. I løpet av det […]

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger

Oslo Economics jobber for tiden med en utredning av samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens utdanningsordninger, på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det […]

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om ungdomskriminalitet

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av ungdomskriminalitet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med studien […]