Skipp navigasjon

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

15.08.2022 - Uncategorized @no

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Noen av arrangementene blir streamet slik at du kan få det med deg fra andre steder. Dette er temaene du kan få med deg:

Tirsdag 16. august (8:00-9:00, Lille Hotell) deltar Christoffer Bugge på en samtale om hvorvidt sykepleierutdanningen er innrettet for å for å møte kommunehelsetjenestens behov i fremtiden. På oppdrag for KS har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av innholdet i teori- og praksisstudiene i sykepleierutdanningen, og variasjon mellom studiesteder. Hovedfunn fra rapporten skal presenteres i Arendal. Les mer om arrangementet og se stream her.

Tirsdag 16. august (8:30-9:30, Strand Café) Norsk sykepleierforbund inviterer til samtale om Norges helseberedskap. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen innleder før Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther presenterer en ny analyse av planlagt og faktisk bemanning i kommunehelsetjenesten. Debatt ved Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister, Arbeiderpartiet og Tone W. Trøen, Leder, Helse- og omsorgskomiteen, Høyre. Møteleder Anne Hafstad, Redaktør Sykepleien. Les mer om arrangementet og se stream her.

Tirsdag 16. august (11:00.12:00, Lille Hotell) Teknologiske løsninger koster, og frem til nå er det ingen som har regnet på hva det koster kommunene å innføre og ta i bruk e-helseløsninger. Oslo Economics har sammen med BearingPoint undersøkt kostnadsutviklingen i kommunesektoren på oppdrag for KS. Finn Rygh fra Oslo Economics vil diskutere hva slags betydning dette har for kommunene. I debatten deltar også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, helse- og omsorgssjef i Verdal kommune, helsebyråd i Oslo kommune og representanter fra KS. Les mer om arrangementet her.

Tirsdag 16. august (13:00-14:00, Lille Hotell) Bør det være grenser for offentlig velferd? KS reiser spørsmål om befolkningen bør ta et større ansvar for egen helse og velferd. Tema vil være størrelsen på kommunenes helsebudsjetter og hvordan disse skal fordeles på tjenester og pasientgrupper. I panelet sitter blant andre kommunedirektør i Fredrikstad Nina Tangnæs Grønvold, helseminister Ingvild Kjerkol og Ivar Sønbø Kristiansen som er professor emeritus ved UiO og assosiert partner i Oslo Economics. Han vil belyse problemstillingen med tall og konkrete dilemmaer i den kommunale helse- og pleietjeneste. Les mer om arrangementet her.

Onsdag 17. august (10:00-11:30, Thon hotel Arendal) Oslo Economics inviterer, sammen med Bristol Meyers Squibb og Kreftforeningen, til et møte med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom. Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics vil presentere ny kunnskap om kostnader ved kreftsykdom og tapt arbeidsevne, viktig innsikt til arbeidet med en ny prioriteringsmelding og ny kreftstrategi. Les mer om arrangementet og se stream her.

Onsdag 17. august (16:40-16:30, Madam Reiersen) Hovedorganisasjonen Virke inviterer til debatt om vilkår for private næringsaktører som møter konkurranse fra offentlig næringsvirksomhet. På oppdrag fra Virke har Oslo Economics har skrevet en rapport som utreder kommunale parkeringsselskapers påvirkning på konkurransen innenfor kommersiell parkering. Arne Rogde Gramstad i Oslo Economics vil diskutere innholdet i rapporten. Øvrige medvirkende på arrangementet inkluderer næringsminister Jan Christian Vestre (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Terje Søviknes (2.nestleder i Fremskrittspartiet). I tillegg kommer representanter fra næringsliv og Virke. Les mer om arrangementet her.

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Arne Rogde Gramstad
Arne Rogde Gramstad
Finn Gjerull Rygh
Finn Gjerull Rygh
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler