Skipp navigasjon

Lanseringsseminar: Kreft og arbeidsliv – Prioriterer vi riktig?

24.10.2022 - Helse og life science

Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere med kreft både ønsker og kan stå i arbeid under og etter kreftsykdom. Samtidig har man sett at dagens regelverk gjør at mange faller ut av arbeidslivet, og sliter med å komme tilbake i jobb.

Med et ønske om å samle mer kunnskap om dette, har Oslo Economics i samarbeid med Kreftforeningen og Bristol Myers Squibb utviklet en rapport som ser på effektene av kreft for arbeidslivet. Rapporten tar for seg både pasientene selv, pårørende, arbeidsgivere og helsetjenesten.

Onsdag 2. november klokken 8:30 lanseres rapporten i Kreftforeningens vitensenter. Rapportens funn vil under lanseringen diskuteres av faglige eksperter innen både arbeidsliv og helse. Vi vil også få innsikt i regjeringens arbeid på området, med innledning fra statssekretær Tomas Norvoll etter overrekkelse av rapporten.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrenset antall plasser i Kreftforeningens vitensenter (60 personer). Deltakelse fysisk krever påmelding her, men du kan også følge arrangementet digitalt (krever ikke påmelding). Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler