Skipp navigasjon

Torben Mideksa

Torben Mideksa er førsteamanuensis ved Uppsala universitetet. Han har en ph.d. i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo (UiO) og har utdanningsbakgrunn fra UiO, Harvard, MIT og Mekelle University (Etiopia). Torbens forskning er innenfor fagområdene ressurs- og miljøøkonomi, utviklingsøkonomi og politisk økonomi, og han underviser i mikroøkonomi, næringsøkonomi og kontraktsteori.

Torben har publisert i ledende samfunnsøkonomiske tidsskrifter, herunder Review of Economic Studies, Journal of Public Economics, Journal of Law, Economics, and Organizations og Journal of Environmental Economics and Management.

Han forsker blant annet på forvaltning av regnskog, miljøreguleringer og energimarkeder. Tidligere arbeidserfaring inkluderer forskningsstillinger ved Harvard University Center for Environment, Universitetet i Oslo og Cicero Senter for klimaforskning.

I Oslo Economics bidrar Torben på prosjekter knyttet til ressurs- og miljøøkonomi, energi, utvikling og konkurranse.

Relevante artikler