Skipp navigasjon

Teresa Messner

Teresa Messner er samfunnsøkonom med spesialisering i makroøkonomi og pengepolitikk. Hun har tidligere jobbet som økonom ved Oesterreichische Nationalbank (OeNB), først i avdelingen for utenlandsforskning og siden i avdelingen for pengepolitikk. Teresa har en mastergrad i økonomisk geografi fra Leibniz University Hannover og skriver for tiden sin doktoravhandling ved Vienna University of Economics and Business. Teresa forsker innenfor empirisk makroøkonomi med et mikroperspektiv, med fokus på prissetting og inflasjonsdynamikk, måling av inflasjon og inflasjonsforventninger, og hun har publisert flere artikler på feltet. Teresa har solid erfaring med statistiske og økonometriske verktøy og med å jobbe med kvantitative data, spørreundersøkelsesdata- og nettverksdata.

Relevante artikler