Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Solveig Borkenhagen er utdannet samfunnsøkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Hun har også hatt et utvekslingsopphold på Universidad San Ignacio de Loyola i Lima, Peru. Ved siden av studiene arbeidet hun som undervisningsassistent innen mikroøkonomi ved NMBU og veileder i makroøkonomi i Norges Bank. Gjennom masteroppgaven som omhandlet skattelegging av landbasert vindkraft i Norge, har hun vært tilknyttet flere eksterne forskningsprosjekter. Arbeidet med masteroppgaven har gitt erfaring med innhenting, behandling og analyse av store mengder data. Studiene på NMBU har også gitt god kjennskap til samfunnsøkonomisk analyse og verdsetting av miljøgoder. 

Relevante artikler