Skipp navigasjon

Simon Lysø Svinø

Simon Lysø Svinø er utdannet samfunnsøkonom fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og har særlig kompetanse innen transportøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og kraftsektoren. Simon har erfaring fra praktikantopphold i Finansdepartementet, hvor han så på om lavere kjøpsavgifter på elbiler har ført til økt kjøp av personbiler og om manglende prising av eksterne kostnader ved bruk av elbil har ført til økt kjøring. Simon har også erfaring fra et opphold hos Norges vassdrags- og energidirektorat, hvor prosjektet omhandlet tilknytning av ladestasjoner for elbil- og buss til strømnettet. Videre har Simon erfaring som seminarleder i miljø- og ressursøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi, og har gjennom dette god kompetanse i å presentere komplekse problemstillinger på en lettfattet måte. I sin masteroppgave studerte Simon sammenhengen mellom elbiltetthet og kostnader i det lokale strømnettet ved bruk av kvantitativ metode. Gjennom studiet og arbeidserfaring har Simon opparbeidet seg en bred og solid kompetanse innen økonomisk teori og kvantitativ metode, og evner å benytte komplekse datasett i oppgaveløsing.

Relevante artikler