Skipp navigasjon

Ragnhild Haugli Bråten

Ragnhild Haugli Bråten har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo, med spesialisering i adferdsøkonomi. I Oslo Economics har Ragnhild jobbet for et bredt spekter av offentlige og private kunder med analyser knyttet til velferdstjenester. Hun har gjennomført en rekke evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og empiriske analyser innen helse og omsorg, arbeidsmarked og barnevern. Ragnhild har også erfaring fra kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter innen energi og miljø, herunder demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring og oppbevaring av atomavfall. I doktorgraden har hun benyttet økonomiske eksperimenter til å studere adferd under risiko og bidrag til fellesgoder, både blant individer og i familier. Hun har publisert flere forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter og har ledet en rekke prosjekter.

Relevante artikler