Skipp navigasjon

Ørjan Berg

Ørjan Berg er utdannet samfunnsøkonom (MSc) fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), med spesialisering innen miljø- og naturressursøkonomi og utviklingsøkonomi. Utdanningen har spesielt tyngde innenfor kvantitative metoder og dataanalyse. Han har også hatt et utvekslingsopphold ved Queensland University of Technology i Brisbane, Australia. Gjennom sin empiriske masteroppgave om COVID-19 vaksineskepsis- og etterspørsel i Malawi har han tilegnet seg erfaring med feltarbeid i utviklingsland, samt å jobbe team-basert på større forskningsprosjekter. Han har spesielt jobbet mye med analyse av tversnittdata og paneldata på individ- og husholdningsnivå, og har vært engasjert som hjelpelærer i et kurs i anvendt økonometri på masternivå. Ved siden av studiene har han hatt en stilling som prosjektassistent hos Rambøll Management Consulting, hvor han i hovedsak har jobbet med spørreskjemaanalyser.

Relevante artikler