Skipp navigasjon

Nora Hotvedt

Nora Hotvedt er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). I sin masteroppgave undersøkte hun sammenhengen mellom inntekt og prisvekst for private husholdninger ved å beregne heterogene prisindekser. I tilknytning til masteroppgaven har hun samarbeidet med forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå om et prosjekt som omhandler målemetoder for barnefattigdom i Norge. Ved siden av studiene har Nora arbeidet som veileder ved Norges Bank kunnskapssenter, med undervisning av makroøkonomi for studenter og elever i videregående skole. I Oslo Economics har Nora blant annet arbeidet med kunnskapsinnhenting om digitale stemmesystemer og evaluering av Riksantikvarens fredningsstrategi. 

Relevante artikler