Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Nora Austad Sværen er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Hun har også hatt to utvekslingsopphold, ett ved Universidad de Granada og ett ved Universidad Complutense de Madrid. I Oslo Economics har Nora gjennomført evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser, kartlegginger og utredninger innen en rekke sektorer. Hun har særlig jobbet med problemstillinger innen arbeidsmarked og kultur og idrett, men også innen helse, offentlig forvaltning og transport. Gjennom prosjekterfaring har Nora opparbeidet seg en bred kompetanse på innhenting og analyse av kvalitativ og kvantitativ informasjon, særlig fra intervjuer og spørreundersøkelser.

Relevante artikler