Skipp navigasjon

Mina Henni Røhme

Mina Henni Røhme er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskingsrettet løp og spesialisering innen samfunnsøkonomi. Under studietiden har hun vektlagt fag innen samfunnsøkonomisk analyse, økonometri og makroøkonomi. Studiene har inkludert utvekslingsopphold ved University of Western Australia og Universität Wien. I tillegg har Mina i flere perioder jobbet for Statens vegvesen og opparbeidet seg kunnskap om statlig forvaltning og drift. Som en del av dette arbeidet har hun utviklet en database og gjort flere analyser knyttet til fergedrift. I Oslo Economics har Mina jobbet spesielt med samfunnsøkonomiske analyser knyttet til samferdselssektoren, i tillegg til mindre prosjekter inne planregulering, tannhelse og boligsalg.

Relevante artikler