Skipp navigasjon

Martin Bergqvist

Martin Bergqvist er utdannet samfunnsøkonom (MSc) fra Umeå universitet, kombinert med utvekslingsopphold ved Universität Mannheim og Grenoble Ecole de Management. Gjennom studiene har han spesialisert seg innen kvantitative metoder og auksjonsdesign. Hos Oslo Economics jobber Martin særlig med prosjekter innenfor konkurranse- og helseøkonomi. Som konsulent innen konkurranseøkonomi har Martin erfaring fra en rekke internasjonale markeder og industrier, særlig innen Life Science-industrien, dagligvaremarkedet og digitale plattformer. Innen helseøkonomi jobber Martin med metodevurderinger av nye legemidler og utvikling av databaser. Han har opparbeidet seg bred erfaring med økonomiske analyser innen forskjellige industrier og analyseperspektiv.

Relevante artikler