Skipp navigasjon

Marit Svensgaard

Marit Svensgaard er siviløkonom fra NHH. Hun har bred erfaring med evalueringer, samfunns- og næringsøkonomiske analyser herunder arbeid med KVU og samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for KS1/KS2. Marit har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressursbruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til områdene samfunnssikkerhet og beredskap, barns velferd, oppvekstvilkår og tilgang til idretts- og friluftsaktiviteter, i tillegg til analyser av digitaliseringstiltak og effekter av andre IKT-investeringer.

Relevante artikler