Skipp navigasjon

Lene Elisabeth Grimstad

Lene Elisabeth Grimstad er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen finans. Hun har hatt utvekslingsopphold ved UC Berkeley i USA og ESAN Universidad i Peru. Ved siden av studiene jobbet Lene som forskningsassistent ved institutt for strategi og ledelse ved NHH og var i tillegg aktiv i en børsgruppe med hovedansvar for energi-, sjømat- og shippingsektoren. Hun skrev en empirisk masteroppgave om sammenhengen mellom norske husholdningers spareformer og aktivainflasjon i perioden 1945-2020 og fikk gjennom dette god erfaring med datainnsamling og analyse. Tidligere arbeidserfaring inkluderer Swedbank, Telenor og den norske ambassaden i Sveits. Gjennom prosjektarbeid og tidligere arbeidserfaring har hun opparbeidet seg god kompetanse innen analyser av markeder og bransjer og markedenes interaksjon med den makroøkonomiske utviklingen.

Relevante artikler