Skipp navigasjon

Kristen Vamsæter

Kristen Vamsæter er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (UiO) med spesialisering i statistikk og økonometri. Ved siden av studiene har han arbeidet som forskningsassistent og seminarleder ved samme institusjon, i tillegg til at han har vært tilknyttet flere eksterne forskningsprosjekter. I Oslo Economics har Kristen særlig arbeidet med kvantitativ analyse av store mengder data og med (videre)utvikling av modeller for å beregne samfunnsøkonomiske konsekvenser. Han er nøyaktig og presis, og er opptatt av at resultater skal formidles på en pedagogisk måte. 

Relevante artikler