Skipp navigasjon

Klara Wade

Klara Wade er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i økonomisk teori og økonometri. Klara har erfaring med samfunnsøkonomisk analyse, gevinstanalyse og kostnadsanalyse, samt bredere utredninger og kartlegginger. Hun har solid kompetanse på innhenting og analyse av kvalitativ informasjon, både fra dokumentanalyse og ved gjennomføring av intervjuer.

Klara skrev masteroppgave om bedrifters tilpasning til en skatteendring. Gjennom arbeidet med masteroppgaven fikk hun inngående kjennskap til kvantitativ metode og arbeid med registerdata.

Klara er opptatt av å formidle kunnskap presist og pedagogisk, både skriftlig og muntlig. Ved siden av studiene har hun skrevet bok om historien til EØS-avtalen.

Relevante artikler