Skipp navigasjon

Kine Pedersen

Kine Pedersen er utdannet helseøkonom og samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo (UiO). Kine har omfattende erfaring med evaluerings- og forskningsprosjekter og solid kompetanse på kvantitativ og kvalitativ metode, herunder erfaring med spørreundersøkelser og analyser av kvantitative data og registeranalyser, samt gjennomføring og analyse av intervjuer. Hun har gjennomført en rekke samfunnsøkonomiske og helseøkonomiske analyser av ulike tiltak, særlig innen helse- og velferdssektoren. Kine har forskningserfaring med bruk av avanserte beslutningsanalytiske modeller og økonomisk evaluering som rammeverk for å utarbeide retningslinjer og anbefalinger. Hun har bred erfaring med tverrfaglig tilnærming til problemstillinger gjennom å samarbeide med beslutningstakere, forskere og fagpersoner. Hun har internasjonal erfaring som gjesteforsker og undervisningsmedarbeider ved Harvard University i Boston, USA, og har forelest flere kurs i økonomisk evaluering og helseøkonomi ved UiO.

Relevante artikler