Skipp navigasjon

Karl Rikard Løvhaug

Karl Rikard Løvhaug er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Han har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet og har vært i Oslo Economics siden 2011. Karl Rikard har lang arbeidserfaring fra samfunnsøkonomisk utredning og økonomisk analyse, og har særlig kompetanse innenfor offentlig virkemiddelbruk, markedsregulering, markedsanalyser, anskaffelser, konsekvensanalyser, konkurranseøkonomi og konseptvalg. Han er en erfaren prosjektleder.

Relevante artikler