Skipp navigasjon

Jostein Skaar

Jostein Skaar er samfunnsøkonom fra Universitet i Bergen og har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han har lang og unik erfaring som konkurranseøkonom – blant annet fra virke som forsker i SNF, nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkningsorgan, direktør for markedsavdelingen i Konkurransetilsynet og lang erfaring som konsulent. Jostein har vært del av det konkurranseøkonomiske miljøet siden det ble et fagfelt og har vært sentral i dets utvikling. Han var blant annet medlem av konkurranselovutvalget som la frem forslag til endringer i konkurranselovgivningen i 2012. Han har svært god kjennskap til relevant forskning, samt praktisk anvendelse av innsiktene fra forskningen. I tillegg til å bistå private aktører med rådgivning, har Jostein omfattende erfaring som utreder av samfunnsøkonomiske problemstillinger generelt. Han har også lang erfaring med å utrede problemstillinger i krysningspunktet mellom juss og samfunnsøkonomi.  Videre har han god kjennskap til finansøkonomi og har vært medlem av Finanstilsynets styre.
Jostein er anerkjent som en av verdens fremste konkurranseøkonomer, blant annet av Whos Who Legal.

Relevante artikler