Skipp navigasjon

Jon Ellingsen

Jon Ellingsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. I sin forskning har Jon spesialisert seg i makro- og arbeidsmarkedsøkonomi. Gjennom sitt arbeid har Jon opparbeidet seg bred kompetanse innen empiriske analyser av både tekst-, tidsserie- og paneldata. Ett av Jons forskningsarbeider er publisert i Journal of Applied Econometrics, et anerkjent tidsskrift innenfor økonometri. Tidligere har Jon jobbet i pengepolitisk avdeling i Norges Bank med makroøkonomiske modeller.

Relevante artikler