Skipp navigasjon

Johanne Elise Nyen

Johanne Nyen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har tidligere jobbet med formidling av økonomisk teori tilpasset varierte målgrupper gjennom stillinger som veileder i Norges Banks Kunnskapssenter og som seminarleder ved UiO. Fra arbeid for forskningssenteret Include har hun opparbeidet kompetanse innenfor klima- og energiøkonomi, spesifikt om regulering av solcelleanlegg. I arbeidet med sin masteroppgave innen arbeidsmarkedsøkonomi fikk hun erfaring med å sammenstille og analysere informasjon fra registerdata. I Oslo Economics jobber Johanne med ulike prosjekter, deriblant helse- og arbeidsmarkedsøkonomi. 

Relevante artikler