Skipp navigasjon

Johanna Lidman

Johanna har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Lunds universitet med spesialisering innen mikroøkonomi og økonometri. Videre har hun en bachelorgrad i økonomi fra University of Aberdeen i Skottland. Hun har opparbeidet seg betydningsfull kompetanse innen konkurransøkonomi gjennom tidligere yrkeserfaring hos RBB Economics. Ikke minst har hun deltatt i samarbeidsforskning innen miljøøkonomi mens hun var ansatt ved Ratio Institute i Stockholm og ved Universitetet på Grønland.

Relevante artikler