Skipp navigasjon

Ingrid Gaarder Harsheim

Ingrid Gaarder Harsheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. På studiene tok Ingrid flere fag med en særlig analytisk tilnærming, og hun har gjennom utdannelsen skaffet seg solid kompetanse innen bruk av økonomisk analyse og empirisk metode. I Oslo Economics har Ingrid arbeidet med en rekke utredninger, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser, spesielt innen arbeidsliv, helse og velferd. Hun har gjennom prosjekterfaring utviklet grundige analytiske evner, i tillegg til evnen å presentere resultater på en lettfattelig og presis måte.

Relevante artikler