Skipp navigasjon

Ingrid Engebretsen

Ingrid Engebretsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO) med spesialisering innen økonometri og statistikk. I Oslo Economics jobber hun hovedsakelig med helse- og arbeidsmarkedstematikk. Blant annet jobber hun mye med registerdataanalyser for å kartlegge sykdomsutbredelse, bruk av helsetjenester og legemiddelbruk for fysisk og psykisk sykdom. I tillegg har hun jobbet med årsaker til turnover i helsesektoren, arbeidsmarkedstiltak og klager og anker i NAV-systemet. Gjennom prosjektarbeid og tidligere arbeidserfaring har hun opparbeidet seg bred erfaring med behandling og analyse av store datasett. Ingrid er spesielt interessert i databehandling og kvantitativ metode, men har også erfaring med kvalitative metoder som intervju og litteratursammenstillinger. Tidligere har Ingrid blant annet jobbet som forskningsassistent i SSB, modelleringsteamet for Covid-19 i FHI og undervist i økonomi, statistikk og databehandling ved UiO. 

Relevante artikler