Skipp navigasjon

Hanna Isabel Løyland

Hanna Isabel Løyland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi og økonomisk analyse. I Oslo Economics har Hanna erfaring fra flere ulike sektorer, og hun har blant annet arbeidet med problemstillinger innenfor helse- og velferdssektoren, barnevern, integreringsfeltet og boligmarkedet. Hun har vært med på flere store evalueringer, kartlegginger, samfunnsøkonomiske analyser og oppdrag innen kvalitetssikringsregimet, i tillegg til utredninger og analyser av ulike reguleringer og tiltak. Gjennom prosjekterfaring har Hanna opparbeidet seg en bred kompetanse på innhenting og analyse av kvalitativ og kvantitativ informasjon, og hun har blant annet jobbet med kostnadsanalyser og analyser ved bruk av registerdata. 

Relevante artikler