Skipp navigasjon

Guro Fasting

Guro Fasting er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Guro har sin tidligere arbeidserfaring fra Olje- og energidepartementet, DNV GL og Deloitte. I Olje- og energidepartementet jobbet Guro med implementering og evaluering av virkemidler for omlegging av energibruk og energiproduksjon. Arbeidserfaring inkluderer utarbeidelse av beslutningsunderlag og samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike reguleringer og politikktiltak. Fra DNV GL har Guro bred erfaring med vurdering av tiltak for elektrifisering og implementering av alternative teknologier i transportsektoren med formål å redusere klimagassutslipp. Hun har også jobbet med konseptvalgutredninger og kost-nytteanalyser av investeringsprosjekter. Fra Deloitte har Guro erfaring med finansiell analyse og modellering.

Relevante artikler