Skipp navigasjon

Gro Mæle Liane

Gro Mæle Liane er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med mastergrad i økonomisk analyse. Som konsulent i Oslo Economics, har Gro bred erfaring med evalueringer, analyser og kartlegginger innenfor både privat og offentlig sektor. Hun har særlig arbeidet med problemstillinger relatert til forbedring av offentlige tjenester og ressursbruk i offentlig sektor. Gro har metodisk kompetanse på både empiriske metoder og kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og hun kombinerer ofte ulike metoder i sitt arbeid som konsulent. Gro er en erfaren prosjektleder. Hun har tidligere arbeidserfaring som strategikonsulent i Arkwright og som forskningsassistent i Norges Bank.

Relevante artikler