Skipp navigasjon

Francisco Oteiza

Francisco Oteiza er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Royal Holloway, University of London, og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Toulouse School of Economics. Han er spesialist på anvendt mikroøkonometri og evalueringsmetoder for offentlige tiltak. Francisco har forsket på blant annet metoder for policyevaluering, klimatilpasning og investeringsbeslutninger i husholdninger. Han har erfaring med å kombinere forskjellige typer data, komplekse datavisualiseringsteknikker og å identifisere årsakssammenhenger. I løpet av sin tid ved Institute for Fiscal Studies (IFS) i London fikk Francisco erfaring med design, implementering og analyse av spørreundersøkelser brukt i evaluering av offentlige tiltak. Han har også erfaring med å jobbe med komplekse skadevurderingssaker lagt fram for Verdensbankens internasjonale senter for løsning av investeringstvister (ICSID) og International Chamber of Commerce (ICC).

Relevante artikler