Skipp navigasjon

Erling Norheim Faugstad

Erling Faugstad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen energi-, miljø- og ressursøkonomi. Erling har lang erfaring som praktiserende samfunnsøkonom og bred metodisk kompetanse fra ulike sektorer. Energi, samferdsel, digitalisering og helse er Erling sine spesialområder, hvor han har utført evalueringer, kvalitetssikringer og analyser av kostnader, samfunnsøkonomi og usikkerhet. Han har tidligere erfaring som seksjonsleder i Statnett og har ledet en rekke utredninger og rådgivningsprosjekter i Oslo Economics. 

Relevante artikler