Skipp navigasjon

Elisabeth Rustøen Skregelid

Elisabeth Rustøen Skregelid er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO), med et forskningsrettet studieløp og spesialisering innen mikroøkonomi og økonometri. Hun skrev en empirisk masteroppgave der hun undersøkte effekter av et veiledningstiltak på sykefravær blant ansatte i det kommunale barnevernet. Gjennom dette arbeidet tilegnet hun seg kompetanse innen behandling og analyse av registerdata. Fra tidligere av har hun en bachelorgrad i sosialantropologi fra UiO, med et utvekslingsopphold ved University College London (UCL). Tidligere arbeidserfaring inkluderer et studentengasjement i Finanstilsynet og undervisning i internasjonal økonomi ved UiO. I tillegg til dette var hun intern i Oslo Economics vinteren 2022.

Relevante artikler