Skipp navigasjon

Elias Sandnes

Elias Severinsen Sandnes er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen samfunnsøkonomi og har sterk kompetanse innen empirisk metode og økonomisk analyse fra fagfelt som mikro-, utviklings- og atferdsøkonomi. Elias har arbeidserfaring fra Orkla, hvor han blant annet jobbet med markedsanalyser. Han har også vært intern i bistandsorganisasjonen Adina Stiftelsen, hvor han i Uganda arbeidet med økonomiske prosesser og evalueringer. I Oslo Economics har Elias primært jobbet med kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser innenfor ulike sektorer. Han har jobbet med problemstillinger knyttet til arbeidsmarked, helse og digitalisering, og har solid erfaring med innhenting og analyse av kvantitativ og kvalitativ informasjon.

Relevante artikler