Skipp navigasjon

Eileen Fumagalli

Eileen Fumagalli er samfunnsøkonom fra Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano med master (M.Sc.) og doktorgrad (Ph.D.) fra Università Bocconi i Milano. Hun har ytterlig styrket sin kompetanse med en Postgraduate Diploma in European Competition Law fra King’s College i London. Eileen har sin spisskompetanse innen konkurranseøkonomi.

Eileen har 13 års erfaring som senior rådgiver i Konkurransetilsynet og har også vært nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. Gjennom sitt arbeid i tilsynet har hun særlig erfaring med vurderinger av samarbeid mellom bedrifter, vurderinger av bedrifters markedsmakt og opptreden i markedet samt fusjoner og oppkjøp i ulike markeder. Eileen har også erfaring med utredning og kvalitetssikring av analyser og tverrfaglig arbeid, som konkurransemessige vurderinger av nye lovforslag og utarbeidelse av lovveiledning.

Eileen har fra tidligere erfaring som konsulent i LECG Consulting og som forsker innen energimarkeder og foreleser i Università Bocconi i Milano.

Relevante artikler