Skipp navigasjon

Charlotte Evensen

Charlotte er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har vært stipendiat ved samme institusjon og hatt et forskningsopphold ved UC Berkeley. Charlotte har spesialisert seg innenfor konkurranse- og næringsøkonomi, og hun har blant annet forsket på dagligvaremarkedet, mediemarkedet og samferdsel. I tillegg har hun kjennskap til IT-bransjen og idrettssektoren gjennom tidligere arbeidsforhold. Charlotte har bred erfaring med både økonomisk teori og analyse av data, og kombinerer ofte teoretiske modeller og empiriske metoder i sitt arbeid. 

Relevante artikler