Skipp navigasjon

Anders Modum Bilet

Anders Modum Bilet er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk analyse og på forskningsrettet løp. Utdannelsen har gitt han høy analytisk kompetanse, gode ferdigheter innenfor empirisk metode, samt evnen til å sette seg inn i komplekse økonomiske problemstillinger. I Oslo Economics har Anders gjennomført en rekke økonomiske analyser, ofte relatert til finansiell økonomi, konkurranseøkonomi og regulering. Videre har Anders bistått i samfunnsøkonomiske analyser, erstatningssaker og kvalitetssikringer. Anders har også bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen.

Relevante artikler