Skipp navigasjon

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

17.01.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført en utredning om diskriminering av muslimer i arbeidslivet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Vi finner at mange arbeidsgivere er positive til mangfold og har inkluderende holdninger, men ofte er ikke handlingene til arbeidsgiverne i tråd med holdningene. Arbeidsgivere ender ofte opp med å rekruttere personer med lik bakgrunn som dem selv. Tiltak for å redusere diskriminering bør dermed rettes mot å endre handlinger, og ikke holdninger. Dette kan for eksempel være mangfoldsledelse og verktøy som skal bidra til å gjøre arbeidsgiver bevisst på diskriminerende handlinger. Det bør også være tilgang til ressurser som gir lavterskel støtte til arbeidsgivere som ønsker å etablere god mangfoldskultur. I tillegg er det behov for mer kunnskap om hva som bidrar til at virksomheter lykkes med god mangfoldskultur.

Les rapporten her.

Kontakt
Nina Skrove Falch
Nina Skrove Falch
Relevante artikler