Skipp navigasjon

Oslo Economics bidrar med ny kunnskap på migrenefeltet

10.08.2023 - Helse og life science

Hodepinesykdommer rammer mange og over 700 000 personer har migrene i Norge. Migrene er en nevrologisk sykdom, og rammer som oftest unge personer som ellers ville vært friske. Dette gjør at sykdommen ofte har konsekvenser for skolegang, utdanning og deltakelse i arbeidslivet, og i 2022 utbetalte NAV over 1,6 milliarder kroner knyttet til migrene.

Oslo Economics har jobbet med migrenefeltet i lang tid og har bidratt til både ny forskning, økt oppmerksomhet, nye behandlingstilbud og økt kunnskap om samfunnskostnadene sykdommen medfører. I 2020 beregnet vi samfunnskostnadene av migrene på oppdrag fra Novartis. Vi har også bidratt med kunnskapsgrunnlag og helseøkonomiske beregninger knyttet til CGRP-hemmere, som er nye banebrytende forebyggende behandlinger av migrene CGRP-hemmere. I tillegg gjennomfører vi en rekke registerdatastudier sammen med ledende klinikere på feltet om behandlingsforløp og forekomst av migrene i Norge.

I 2023 har vi på oppdrag fra Hodepine Norge skrevet en rapport om hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud.

På Arendalsuka presenterer vi funn fra rapporten på Hodepine Norges arrangement om migrene og samfunnsmessige gevinster av bedre hodepineomsorg. Presentasjonen etterfølges av en panelsamtale med fagpersoner og politikere. Les mer om arrangementet her.

Kontakt
Johannes Bjørnstad Tyrihjell
Johannes Bjørnstad Tyrihjell
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler