Skipp navigasjon

Hvor stort er bredbåndsbehovet til norske husholdninger og bedrifter i 2030?

23.06.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Vi har på oppdrag for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) analysert norske sluttbrukeres behov for bredbånd i 2030, i tillegg til hvilke teknologier som kan dekke behovet. Analysen inngår som en del av Nkoms markedsanalyse av bredbåndsmarkedet.

Nkom arbeider for bærekraftig konkurranse i post- og ekomsektoren, slik at brukere i hele landet kan tilbys gode tjenester til konkurransedyktige priser. For å legge til rette for dette gjennomfører Nkom markedsanalyser av ekommarkeder for å avdekke hvorvidt tilbydere har sterk markedsstilling. Kunnskap om utvikling i norske sluttbrukeres bredbåndsbehov er relevant informasjon for disse analysene.

Nkom gjennomfører nå en nasjonal høring av markedsanalyse for bredbåndsmarkedet. I markedsanalysen har Nkom kommet til at sluttbrukermarkedet for standardisert bredbånd omfatter bredbåndsprodukter basert på fiber, HFC (kabel-TV-nett) og fast trådløst bredbånd (FTB) i 4G og 5G mobilnett. Fra dette sluttbrukermarkedet har Nkom utledet ett grossistmarked som omfatter grossistprodukter basert på fiber, HFC og FTB. Dette betegnes som grossistmarkedet for tilgang til faste aksessnett (les med om det her).

Som del av dette har Oslo Economics analysert fremtidig bredbåndsbehov for sluttbrukere frem mot 2030. Analysene er utført med utgangspunkt i makroframskrivinger basert på aggregerte data, og mikroframskrivinger basert på ulike brukergruppers bruk av tjenester. Mikroframskrivingene er avgrenset til de tre stiliserte brukergruppene i) husholdning med lavt bredbåndsbehov, ii) digital husholdning og iii) liten bedrift. På bakgrunn av mikroframskrivingene vurderes det videre hvorvidt ulike bredbåndteknologier forventes å dekke brukergruppenes bredbåndsbehov i 2030.

Basert på mikroframskrivingene forventer vi at fiber vil dekke behovet for samtlige brukergrupper, mens hybrid fiber/kabel-TV basert bredbånd (HFC) ved dagens teknologiske standard forventes å dekke husholdning med lavt bredbåndsbehov, samt nedre estimat for digital husholdning og liten bedrift. Fremtidig implementering av nye teknologiske standarder for HFC og grad av utbredelse av AR/VR teknologi forventes å ha betydning for i hvilken grad HFC vil dekke brukergrupper med høyest behov. Ved eventuell fremtidig implementering av nyere teknologiske standarder og oppgradering av HFC-nett forventes også hybrid fiber å dekke behovet for samtlige brukergrupper. Gitt egenskapene ved dagens teknologi, dekker fast trådløst bredbånd (FTB) behovene til opp- og nedlastingshastighet for husholdning med lavt bredbåndsbehov, samt den digitale husholdningen i nedre estimat. I et fremadskuende perspektiv vil FTB, basert på 5G, også kunne dekke brukergruppene med høyt behov.

Les rapporten HER

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler