Skipp navigasjon

Ny publisering i Psykologitidsskriftet om psykiske diagnoser blant unge

03.04.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Nesten halvparten av unge jenter får en eller annen form for psykisk diagnose i løpet av ungdomsårene, og en tredjedel får diagnoser for psykiske lidelser. Guttene er ikke langt etter, og det har vært en økning blant begge kjønn over få år. Basert på nasjonale registerdata fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har Erik Magnus Sæther, Ragnhild Haugli Bråten og Christoffer Bugge i Oslo Economics sammen med forskere Susanna Sten-Gahmberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erlend Strand Gardsjord, studert bruken av diagnoser for psykiske plager og lidelser blant unge, utviklingen i psykiske diagnoser over tid, og hvilke diagnosegrupper som eventuelt driver utviklingen.

Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk psykologforening (DOI: 10.52734/VHHP4493) eller her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler