Skipp navigasjon

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

09.02.2023 - Helse og life science

Oslo Economics har bidratt til kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.

For å gi utvalget innsikt i konkurransen om reseptfrie legemidler, gjennomførte vi en prisundersøkelse på oppdrag for Statens legemiddelverk. Denne undersøkelsen inngår som et vedlegg til utredningen NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig, som Apoteklovutvalget la frem forrige uke. Undersøkelsen innebar en deskriptiv sammenstilling av informasjon om priser på LUA-legemiddel over tid og på tvers av ulike utsalgssteder, både i apotek og på øvrige utsalgssteder.

Oslo Economics har utarbeidet en rekke rapporter på apotek- og legemiddelområdet for offentlige og private aktører. Blant annet har vi bidratt med forskningsfaglig bistand til randomiserte studier av multidosepakking av legemidler og av oppstartssamtale for kroniske pasienter med legemiddelbruk – Medisinstart på apotek på oppdrag for Apokus – Apotekenes kompetansesenter, samt kartlagt samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter på oppdrag for Helsedirektoratet. Disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i utredningen.

Apoteklovutvalget ble oppnevnt av Regjeringen september 2021 for å utrede blant annet hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger.

Her kan du lese vedlegget og rapportene vi har skrevet som inngår i kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig:

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler