Skipp navigasjon

Jo, andelen unge i utenforskap har økt

23.12.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Ragnhild Haugli Bråten, Erik Magnus Sæther og Susanna Sten-Gahmberg har skrevet en kronikk hvor de argumenterer for at det er god grunn til både bekymring for andelen unge uføre og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.

I tidligere forskning har Haugli Bråten og Sten-Gahmberg studert mulige årsaker til at stadig flere unge mottar uføretrygd. De viser at økningen i stor grad utgjøres av personer med psykiske lidelser, hvorav utviklingshemming, autisme, angst-, depresjons- og atferdslidelser er de største diagnosegruppene.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler