Skipp navigasjon

Lanseringsseminar for rapport om oppgavedeling i sykehus

28.10.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fagforbundet og Delta inviterer til frokostmøte om oppgavedeling i sykehus og lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus». Oslo Economics deltar og presenterer funn fra rapporten.

Sted: Hotel Bristol / streaming. Frokost serveres fra kl. 07.45.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler