Skipp navigasjon

Oslo Economics har presentert pågående forskningsprosjekt om myasthenia gravis på konferanse i USA og Danmark

10.10.2022 - Helse og life science

Christoffer Bugge og Ingrid Engebretsen i Oslo Economics har nylig presentert en pågående studie av samfunnskostnadene forbundet med Myasthenia gravis ved to ulike forskningskonferanser. 21. september presenterte Christoffer og Ingrid studien på den årlige konferansen til American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) i Nashville, Tennessee. Lørdag 1. oktober presenterte Ingrid foreløpige resultater under konferansen «Living with myasthenia gravis» i Musholm, Danmark.

Myasthenia gravis er en nevromuskulær sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret. Dette betyr at musklene ikke blir stimulert slik de skal, og man blir sliten/trett. Sykdommen er sjelden og rammer om lag 1 000 pasienter i Norge hvert år. Formålet med forskningsprosjektet er å studere helsetjenestebruk og samfunnskostnader forbundet med myasthenia gravis i Norge, basert på data fra ulike helseregistre. Studien gjennomføres i samarbeid med Nils Erik Gilhus ved Universitetet i Bergen og er finansiert av legemiddelselskapet UCB.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler