Skipp navigasjon

Arendalsuka: Oslo Economics presenterer ny analyse om kreftpasienter og arbeidsdeltakelse

12.08.2022 - Helse og life science

Onsdag 17. august under Arendalsuka inviterer Oslo Economics, sammen med Bristol Meyers Squibb og Kreftforeningen, til et møte med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom. Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics vil presentere ny kunnskap om kostnader ved kreftsykdom og tapt arbeidsevne, viktig innsikt til arbeidet med en ny prioriteringsmelding og ny kreftstrategi.

Lenke til arrangementet finnes her.

Tidspunkt: Onsdag 17. august kl. 10:30-11:30 (kaffe og mingling fra kl. 10:00)

Tema: Arbeidsdeltagelse under og etter sykdom  

Tittel: Arbeid, helse og kreft: Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?

Arrangør: Bristol Myers Squibb, Kreftforeningen, Oslo Economics

Sted: Thon Hotel Arendal, plenumssal

Ordstyrer: Anne-Grete Strøm-Eriksen

Agenda:

10.00 Kaffe og mingling

10.30 Velkommen – Jan Anders Istad, Market Access Director i Bristol Myers Squibb 

10.33 Nye behandlingsmetoder gir bedre overlevelse og økt livskvalitet. Professor Åslaug Helland, OUS

Spørsmål til Åslaug fra Anne-Grethe:

 • Hva betyr nye behandlingsmetoder for muligheten til å være i arbeid under og etter behandling? 
 • Har du noen eksempler på hvordan dette har vært i praksis? Hvor stor andel av kreftpasienter gjelder dette?
 • Hvilken utfordring vil du gi politikerne?

10.40 Ny analyse om kreftpasienter og arbeidsdeltakelse –   Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics

Vi får de første resultatene fra en pågående studie og resultater fra en ny undersøkelse i Kreftforeningens brukerpanel. Hva betyr kreft for arbeidsdeltakelsen og hva koster det arbeidsgivere og samfunnet? I hvilken grad legger helsetjenesten til rette for arbeidsdeltakers helse?

10.45 Pasientperspektivet – Jon Kirknes, avdelingsleder analyse og politikk Kreftforeningen

Hvilke ønsker har pasientene og hvilke barrierer møter de? Stiller vi for lave forventninger til pasientene om å bidra i arbeidslivet? Hva kan helsetjenesten gjøre? Hva kan arbeidslivet gjøre?

10.50 Arbeidslivsperspektivet – Kjell Aage Sørensen, bedriftslege Veidekke

Spørsmål til Kjell fra Anne-Grethe:

 • Hvilke erfaringer har Veidekke gjort seg om arbeidstakere med kreft?
 • Hvilke utfordringer har en ansatt i Veidekke når han eller hun får kreft?
 • Hva er særlig viktig for å ta vare på medarbeidere og samtidig sikre en effektiv arbeidshverdag?
 • Hvordan er kontakten med helsetjenesten for en ansatt som har fått kreft?

11:03 Panelsamtale

 • Tuva Moflag, Ap
 • Anne Louise Aartun Bye (avdelingsdirektør Arbeidsliv, NHO)
 • Jon Kirknes
 • Erik Magnus Sæther
 • Jan Anders Istad
Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler