Skipp navigasjon

Oslo Economics skal kartlegge arbeidsrelevans i sykepleierutdanningene

20.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester er forventet å øke de neste årene, i takt med at befolkningen blir eldre. Digitalisering, innovasjon og bruk av velferdsteknologi er viktig for å møte dagens og fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester. Det utlyste prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvorvidt innholdet i teori- og praksisstudiene til sykepleierutdanningene er rigget for å møte dette behovet.

Ved hjelp av informasjon fra statistikk, litteratur og intervjuer med relevante aktørgrupper skal vi kartlegge innretningen av teori- og praksisstudiet ved norske sykepleierutdanninger. Vi skal undersøke hvordan kommunenes utfordringsbilde reflekteres i utdanningene og hvordan utdanningene er innrettet for å ivareta kommunenes fremtidige behov.

Oslo Economics og prosjektteamet har bred erfaring med prosjekter knyttet til bemanningsutfordringer i helsetjenesten, og har tidligere jobbet med hvordan man kan beholde og rekruttere sykepleiere i både kommunehelsetjenesten og på sykehus. Prosjektet vil pågå ut juli 2022.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler